Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Trường Đại học Thương Mại

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 M17 08/09/2021 Quyết định về việc xác định trình độ ngoại ngữ tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao
2 M16 22/07/2021 Quyết định về việc ban hành "Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại"
3 M15 24/12/2020 Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại (Ban hành kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-ĐHTM ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
4 M14 04/12/2020 Quyết định 1436 ngày 04/12/2020 về việc sửa đổi,bổ sung nôi dung của Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý
5 M12 21/08/2020 Quyết định số 931 ngày 21/08/2020 về việc ban hành "Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Thương mại"
6 M13 04/09/2020 Quyết định số 973 ngày 04/09/2020 v/v ban hành Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại
7 M11 12/06/2019 Quyết định số 758/QĐ-ĐHTM ngày 12/06/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 ban hành chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy
8 M10 10/09/2019 THÔNG BÁO số 801/TB-ĐHTM-QLĐTvề Quy Đinh học và thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học chính quy từ Khóa 53, không thuộc ngành Ngôn ngữ Anh
9 M09 10/05/2019 Quyết định số 601/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10 tháng 5 năm 2019 về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
10 M08 09/04/2019 bổ sung sửa đổi một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ
11 M07 10/10/2018 Thông báo số 766 về việc tổ chức thi đánh giá chuẩn kỹ năng tiếng Anh và công nghệ thông tin cho sinh viên chính quy
12 M06 26/10/2017 Số 634/QĐ-ĐHTM về việc yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin (Áp dung từ Khóa 54)
13 M05 15/11/2016 Quyết định 979/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy từ khóa 2016 (K52)
14 M03 12/09/2017 Quyết định 598/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 12//09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành quy định "Sửa đôi, bổ sung một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ"
15 M02 10/04/2017 Quyết định 247/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10//04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành quy định "Sửa đôi, bổ sung một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ"
16 M01 16/08/2013 Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM-ĐT ngày 16/08/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành "Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây