M23

Quyết định số 1628/QĐ-ĐHTM ngày 28/09/2022 về việc ban hành "Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại"

Lượt xem:74 | lượt tải:64

M21

Quyết định số 730/QĐ-ĐHTM ngày 12/05/2022 về việc ban hành " Quy định đánh giá đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại"

Lượt xem:305 | lượt tải:512

M20

Quyết định số 497 ngày 31/03/2022 về việc: " Sửa đổi nội dung của Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại"

Lượt xem:1336 | lượt tải:1260

M19

Quyết định số 338 ngày 14/03/2022: "Sửa đổi Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý"

Lượt xem:432 | lượt tải:264

M22

Quyết định số 1707 ngày 10/11/2021 về việc sửa đổi một số nội dung trong Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:104 | lượt tải:76

M18

Quyết định số 1551 ngày 13/10/2021 về việc ban hành "Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại"

Lượt xem:4722 | lượt tải:4500

M17

Quyết định số 1311 ngày 08/09/2021 về việc "Xác định trình độ ngoại ngữ tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao"

Lượt xem:420 | lượt tải:260

M16

Quyết định số 1119 ngày 22/07/2021 về việc ban hành: "Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại"

Lượt xem:5883 | lượt tải:5321

M15

Quyết định số 1529 ngày 24/12/2020 về việc ban hành: " Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1066 | lượt tải:639

M14

Quyết định 1436 ngày 04/12/2020 về việc: "sửa đổi,bổ sung nôi dung của Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý"

Lượt xem:1459 | lượt tải:714
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây