Văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 M21 12/05/2022 Quyết định số 730/QĐ-ĐHTM ngày 12/05/2022 về việc ban hành " Quy định đánh giá đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại họccủa Trường Đại học Thương mại"
2 M20 31/03/2022 Quyết định số 497 ngày 31/03/2022 về việc: " Sửa đổi nội dung của Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại"
3 M19 14/03/2022 Quyết định số 338 ngày 14/03/2022: "Sửa đổi Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý"
4 M22 10/11/2021 Quyết định sô 1707 ngày 10/11/2021 về việc sửa đổi một số nội dung trong Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại
5 M18 13/10/2021 Quyết định số 1551 ngày 13/10/2021 về việc ban hành "Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại"
6 M17 08/09/2021 Quyết định số 1311 ngày 08/09/2021 về việc "Xác định trình độ ngoại ngữ tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao"
7 M16 22/07/2021 Quyết định số 1119 ngày 22/07/2021 về việc ban hành: "Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại"
8 M15 24/12/2020 Quyết định số 1529 ngày 24/12/2020 về việc ban hành: " Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại
9 M14 04/12/2020 Quyết định 1436 ngày 04/12/2020 về việc: "sửa đổi,bổ sung nôi dung của Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý"
10 M13 04/09/2020 Quyết định số 973 ngày 04/09/2020 v/v ban hành Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại
11 M12 21/08/2020 Quyết định số 931 ngày 21/08/2020 về việc ban hành "Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Thương mại"
12 M10 10/09/2019 THÔNG BÁO số 801/TB-ĐHTM-QLĐTvề Quy Đinh học và thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học chính quy từ Khóa 53, không thuộc ngành Ngôn ngữ Anh
13 M11 12/06/2019 Quyết định số 758/QĐ-ĐHTM ngày 12/06/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 ban hành chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy
14 M09 10/05/2019 Quyết định số 601/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10 tháng 5 năm 2019 về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
15 M08 09/04/2019 bổ sung sửa đổi một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ
16 M07 10/10/2018 Thông báo số 766 về việc tổ chức thi đánh giá chuẩn kỹ năng tiếng Anh và công nghệ thông tin cho sinh viên chính quy
17 M06 26/10/2017 Số 634/QĐ-ĐHTM về việc yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin (Áp dung từ Khóa 54)
18 M03 12/09/2017 Quyết định 598/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 12//09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành quy định "Sửa đôi, bổ sung một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ"
19 M02 10/04/2017 Quyết định 247/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10//04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành quy định "Sửa đôi, bổ sung một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ"
20 M05 15/11/2016 Quyết định 979/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy từ khóa 2016 (K52)
21 M01 16/08/2013 Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM-ĐT ngày 16/08/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành "Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"
22 N02 27/12/2012 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đạo học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo
23 N01 15/08/2007 Quyết định 43/2007/QĐ ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây