Tin tức

LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 (2020-2021)

Thứ bảy - 31/10/2020 21:40
Lịch đăng ký học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021
                   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                          Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020


                                                    THÔNG BÁO
                               (Về Lịch đăng ký học tập học kỳ II  năm học 2020 - 2021) 

 
TT KHÓA THỜI GIAN ĐĂNG KÝ GHI CHÚ
1 K55 Từ 07h30 ngày 09/11/2020 đến 16h30 ngày 11/11/2020  
2 K54 Từ 07h30 ngày 11/11/2020 đến 16h30 ngày 13/11/2020  
3 K53 và khóa trước Từ 07h30 ngày 13/11/2020 đến 16h30 ngày 16/11/2020 Đăng ký học, Đăng ký làm Tốt nghiệp
4 Chương trình 2   K19,K20,
K21,22,23,24
Từ 07h30 ngày 17/11/2020 đến 16h30 ngày 19/11/2020 Đăng ký học, Đăng ký làm Tốt nghiệp
5 Đăng ký rút bớt đợt 1 Từ 07h30 ngày 20/11/2020 đến 16h30 ngày 25/11/2020  
6 Đăng ký bổ sung đợt 1 Từ 07h30 ngày 26/11/2020 đến 16h30 ngày 30/11/2020  
Lưu ý:  Trong đợt đăng ký rút bớt, bổ sung đợt 2 (vào đầu học kỳ chính), sinh viên đăng ký rút bớt học phần ở tuần thứ 1 không được phép đăng ký bổ sung ở tuần thứ 2 và không đăng ký rút bớt, bổ sung các học phần làm tốt nghiệp.

            Đề nghị:
            - Phòng Công tác sinh viên theo dõi để phối hợp quản lý.
            - Các khoa thông báo cho cố vấn học tập và sinh viên theo dõi lịch đăng ký trên website (www.dangky.tmu.edu.vn).
            - Sinh viên đại học chính quy các khóa theo dõi lịch đăng ký và nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian quy định.
                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                             TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                       PGS,TS. Lê Thị Thanh Hải
             
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây